SAT, Türkiye üniversitelerinde öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin girdiği ve sonuçlarını bu üniversitelere başvururken kullandıkları bir sınavdır.

SAT, SAT I ve SAT II olmak üzere iki ayrı sınavdan oluşur.
SAT I, ya da “SAT Reasoning Tes”t sınavı Reading (okuma), Math (Matematik) ve Writing (Yazma) olmak üzere üç farklı bölümden oluşur.

Bu alanlarda öğrencilerin bilgisinin ölçülmesi hedeflenir.
SAT testinin her bir bölümü minimum 200 ve maksimum 800 puan ölçeğindedir.

– SAT’ın uygulanmasından, başvuruların gerçekleşmesinden ve sonuçların açıklanmasından hangi kurum sorumludur?
SAT (Scholastic Aptitude Test) ile ilgili her konudan sorumlu tek kurum College Board organizasyonudur. sus Amerikan Koleji, TARSUS

– SAT’a girmek için herhangi bir yaş sınırı var mıdır?
SAT’a başvurmak, sınava girmek veya üniversitelere kabul için herhangi bir yaş sınırı bulunmamaktadır.

– SAT’a kaç kez girilebilir, herhangi bir sınırlama var mıdır?
SAT’a birden fazla kez başvuruda bulunmak ya da sınava girebilmek için herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Ayrıca SAT’a birden fazla girmiş olmak adayın puanında da herhangi bir değişikliğe neden olmaz. Ancak skor kağıdınızda en son test skorunuzla birlikte maksimum 6 skor ve 6 subject skorunuz gözükebilir.

– SAT ile Türkiye’deki üniversitelerde lisans eğitimi dışında bir eğitim alınabilir mi?
SAT sadece lisans eğitimi için yapılan bir sınavdır. Türkiye’de yüksek lisans (mastır) ya da doktora yapmak isteyen yabancı uyrukluların SAT ile herhangi bir ilgileri yoktur.

– SAT ile Türkiye’de uygulanan diğer üniversiteye giriş sınavları YGS & LYS (ÖSS) arasında bir benzerlik var mıdır?
YGS & LYS (ÖSS) ve SAT’ın Türkiye’deki yapılan üniversiteye giriş sınavları olmaları dışında ortak noktaları oldukça sınırlıdır. Ana hatlarıyla değerlendirildiğinde, ders dağılımları, soru adetleri, soru tipleri, puan hesaplama yöntemleri, üniversiteye yerleştirilme işlemleri birbirinden oldukça farklıdır. u sınavlarda geçerli olan alan ayrımının (SAY-EA-SÖZ) üniversiteye yerleştirmelerdeki belirleyiciliği SAT’da söz konusu değildir.

SAT’a katılan herhangi bir adayın, lisede okuduğu ağırlıklı alanın, not ortalamasının veya bitirdiği lisenin türünün SAT puanlamasında herhangi bir etkisi yoktur.
Fakat, özellikle son yıllarda üniversitelere başvuru ve yerleştirme işlemlerinde bazı belli başlı üniversitelerin kimi ek kriterler uygulayarak, öğrenci kabulü sırasında ilgili üniversiteye başvuran adayın okuduğu ağırlıklı alanı, not ortalamasını veya bitirdiği lisenin türünü dikkate aldıkları bilinmektedir.

– SAT’a kimler başvurabilir ?
SAT’a liseden mezun olan ya da 11. veya 12. sınıfta olan tüm öğrenciler katılabilir.

– SAT’de uygulanan testler ve dersler hangileridir ve bu testleri cevaplamak için ne kadar süre tanınır?
SAT I (Reasoning Test) sayısal ve sözel olmak üzere iki bölümden oluşur, sözel bölüm Reading ve Writing olmak üzere iki alt bölüme ayrılır. Sayısal bölüm ise matematik testinden oluşur ve bu testte matematik-geometri soruları sorulur. Sınav süresi 3 saat 45 dakikadır. SAT II (Subject Tests) ise biyoloji, kimya, fizik, tarih gibi alanlarda bilginizi ölçen 1 saatlik ve çoktan seçmeli bir sınavdır.