Alya Eğitim Kurumları, Türkiye Türkçe’si öğrenmek isteyen yabancı uyruklular için Milli Eğitim Bakanlığı’nın izniyle kurulan bir Türkçe Öğretim Merkezidir. Türkçe kursumuzda dersler, Türkçe’nin yabancı dil olarak öğretilmesinde uzmanlaşmış öğretim görevlileri tarafından sürdürülmekte ve derslerde alanında uzman kişilerin hazırladığı Türkçe Öğretim yayınlarından yararlanılmaktadır.

Kursumuzda Türkiye Türkçe’si kurslarına katılan yabancı uyruklular TÖMER kurslarımıza ön kayıt yaptırarak, kurumumuzdan kendilerine verilen veya gönderilen “Kabul Mektubu” (Acceptance Letter) ile Türkiye Dış Temsilciliklerine başvurarak “Öğrenim Vizesi” alabilmekte ve Türkiye’ye geldiklerinde kurs süresi boyunca “Oturma İzni” (Residence Permit) alabilmektedirler. Kursun bitiminde ise başarılı olan kursiyerler Milli Eğitim Bakanlığı onaylı “Türkçe Yeterlilik Diploması” almaya hak kazanmaktadırlar.

  • Kurs programı 3 düzeyden oluşmaktadır. Temel Türkçe, orta Türkçe ve ileri Türkçe.
  • Orta düzeye katılmak için, başlangıç düzeyinde; ileri düzeye katılmak için orta düzeyde başarılı olmak gerekir
  • TÖMER’de dil öğretimi, dört temel dil becerisinin;
  • Anlama (Dinleme-Okuma)
  • Konuşma (Karşılıklı Konuşma-Sözlü Anlatım)
  • Yazma (Yazılı Anlatım)
  • Dil Bilgisi eşit ağırlıklı olarak geliştirilmesine dayalıdır.
  • 8-10 kişilik sınıflarda, hafta sonu ve hafta içi grupları olmak üzere, iki aylık dönemler halinde, Başlangıç Türkçe (A1, A2), Orta Türkçe (B1, B2), ileri Türkçe (C1, C2) kurlarını başarılı ile tamamlayan öğrencilerimiz TÖMER eğitimini başarıyla tamamlamış olurlar. Kursumuzda verdiğimiz eğitimde rahat ve samimi bir ortam oluşturarak daha verimli ders işlenmesi için öğrenci sayımızı sınırlı tutmaya çalışırız.Verdiğimiz eğitimin özel eğitim karakteri taşıması bizim için önemlidir.Hedefimiz Türkçenin en iyi şekilde kullanılması ve sevdirilmesidir.